Autogrammadressen

Noriaki Kasai

c/o MYCAL Hokkaido Ski Club

Hondori 21, Minami 1-10

Shiroishi-ku,  Sapporo

Hokkaido 003-8630

Hidaharu Miyahira

c/o Mizuno, 2-jo 8-chome, Toyohira, Toyohira-ku, Sapporo.

Hokkaido 062-0902

Kazuyoshi Funaki

c/o DESCENTE Ski Club, 

3-4-1 Nijuyonken,  Nishi-ku,Sapporo-shi,

Hokkaido 063-0803

Masahiko Harada

c/o Snow Brand, Hokkaido Branch, Attn: Sports Group, 6-1-1 Naebo-cho, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043

 

zurück